Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce, kariérové poradenství: Mgr. Andrea Chochrunová (konzultační hodiny po domluvě – e-mail andrea.chochrunova@sion.cz)

Metodik prevence: Mgr. Daniela Truhlářová (konzultační hodiny po domluvě – e-mail daniela.truhlarova@sion.cz)

Speciální pedagog: Bc. Soňa Sejkorová (konzultační hodiny po domluvě – e-mail sona.sejkorova@sion.cz)