Školní projekty 2004

Duhová dílna

Grant Nadace Duhová energie, s jehož pomocí jsme rozjeli kroužek Šikulka v rámci naší školní družiny.