Školní projekty 2005

Škola plná života

V rámci grantu Magistrátu města Hradec Králové na volnočasové aktivity jsme získali příspěvek na podporu kroužků a akcí, které jako škola pořádáme. Jednalo se o kroužky Objevujeme přírodu, Technika kolem nás, Malí šikulkové, sportovní, vaření, Klub Sion a akci Zimní radovánky.

Nájemné na rok 2005

Město Hradec Králové celkově podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, aktivit pro žáky i širokou veřejnost, i to, kolik úsilí a vlastních prostředků jsme investovali do přestavby jednoho z pavilonů ZŠ Mandysova. Získali jsme tak nájem v tomto pavilonu pro rok 2005 zdarma, také jsme mohli využít tělocvičnu a keramickou dílnu ZŠ Mandysova pro kroužky a hodiny tělesné výchovy.

Koutek pro koumáky

Grant Královéhradeckého kraje na podporu nadaných a aktivních žáků, jehož cílem je vytvořit speciální pracovní koutky (vybavený počítačem, knihovničkou, pomůckami a sadou úkolů), kde můžou pracovat žáci, kteří během hodiny už mají hotovou svoji práci.

Školní farma

Grant Královéhradeckého kraje na podporu ekologického projektu, v rámci kterého si žáci ZŠ Sion dlouhodobě vytváří zdravý a odpovědný vztah k přírodě. O našich zvířátkách, která na naší škole chováme, vytvořily samy děti webové stránky.

Ve městě a za městem

Grant Královéhradeckého kraje na podporu ekologického projektu, v rámci kterého se učíme třídit odpadky ve škole, poznáváme, jak funguje odpadové hospodaření ve městě, sledujeme, jak to vypadá ve městě a za městem.