Školní projekty 2006

Kompenzace nájemného za rok 2006

Město Hradec Králové opět podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, aktivit pro žáky i širokou veřejnost. Zároveň tak kompenzuje naše investice, které jsme provedli v rámci přestavby pavilonu ZŠ Mandysova v roce 2005.

Koutek pro koumáky

Tento rok jsme dokončili projekt, v rámci kterého jsme vytvořili pracovní koutky ve třídách, kde mají žáci možnost pokračovat v další práci, pokud svoje úkoly v hodině už splnili, kde mohou trávit přestávky, pracovat na počítači, plnit různé úkoly, vyhledávat informace na internetu nebo v malé knihovničce. Zároveň jsme pro ně připravili atraktivní program Koumák, kde plní různé úkoly, odpovídají na otázky, vyplňují získané informace a to všechno se eviduje, takže učitel má přehled, jak žák pracuje.

Poznej své přátele

Cílem tohoto projektu bylo umožnit žákům unikátní zážitek poznat americkou vojenskou základnu Aviáno v Itálii (včetně návštěvy americké základní školy) a zároveň se seznámit s jednou ze zemí EU. Projekt navazoval na několikaleté kontakty s americkou organizací MCYM (náš partner na italské straně), která pracuje na základnách NATO s americkými teenagery. Město Hradec Králové podpořilo tento projekt v rámci grantu na rozvoj mezinárodní spolupráce.

Ve městě a za městem

Koncem června jsme ukončili ekologický projekt Ve městě a za městem, podpořený Královéhradeckým krajem.

Škola hrou aneb pracujeme s interaktivní tabulí

V rámci projektu SIPVZ (MŠMT) a grantu Královéhradeckého kraje na podporu nadstandardních forem vzdělávání a výchovy jsme uspěli s projektem na nákup interaktivní tabule a vytvoření výukových lekcí pro pro hodiny matematiky a českého jazyka na prvním stupni.