Školní projekty 2007

Kompenzace nájemného za rok 2007

Město Hradec Králové částečně podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, aktivit pro žáky i širokou veřejnost. Zároveň tak kompenzuje naše investice, které jsme provedli v rámci přestavby pavilonu ZŠ Mandysova v roce 2005.

Škola hrou aneb pracujeme s interaktivní tabulí

V rámci grantu Královéhradeckého kraje na podporu nadstandardních forem vzdělávání a výchovy jsme uspěli s projektem na nákup interaktivní tabule a vytvoření výukových lekcí pro pro hodiny matematiky na prvním stupni. Tento rok jsme projekt dokončili.

Vědcem hravě

V rámci grantu Královéhradeckého kraje na podporu programu Přírodovědné a technické předměty snadněji jsme uspěli s projektem Vědcem hravě. Projekt se soustřeďuje na vytvoření podnětného, atraktivního prostředí, v němž jsou žáci obklopováni výukovými materiály a didaktickými pomůckami, které mají volně k dispozici přímo ve třídách. Součástí projektu jsou i krátkodobé tématicky zaměřené vědecké projekty, při nichž se školáci učí dalším důležitým dovednostem.