Školní projekty 2008

Kompenzace nájemného za rok 2008

Město Hradec Králové podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, kroužků Domu dětí a mládeže a volnočasových aktivit pro žáky i širokou veřejnost, ve formě částečné kompenzace nájemného.

Vědcem hravě

V rámci grantu Královéhradeckého kraje na podporu programu Přírodovědné a technické předměty snadněji jsme uspěli s projektem Vědcem hravě. Projekt se soustřeďuje na vytvoření podnětného, atraktivního prostředí, v němž jsou žáci obklopováni výukovými materiály a didaktickými pomůckami, které mají volně k dispozici přímo ve třídách. Součástí projektu jsou i krátkodobé tématicky zaměřené vědecké projekty, při nichž se školáci učí dalším důležitým dovednostem.

Pomůcky pro EVVO

Město Hradec Králové částečně podpořilo výuku péče o životní prostředí města a ekologický projekt naší školy směřující k separaci odpadu.