Školní projekty 2009

Kompenzace nájemného za rok 2009

Město Hradec Králové podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, kroužků Domu dětí a mládeže a volnočasových aktivit pro žáky i širokou veřejnost, ve formě částečné kompenzace nájemného.

Spolupráce škol na mezinárodní úrovni

V rámci grantu Královéhradeckého kraje v programu Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže jsme uspěli s projektem Spolupráce škol na mezinárodní úrovni. Cílem projektu je podpořit dlouhodobou spolupráci a vytvořit partnerství s King’s School v Anglii – na úrovni žáků těchto škol.

Mladí čtenáři

V rámci grantu Královéhradeckého kraje v programu Podpora profilace školy nebo školského zařízení jsme uspěli s projektem Mladí čtenáři. Cílem projektu je podpora dětí k aktivnímu čtení a vytvoření specifického systému “čtenářství” ve školní knihovně.

Vážíme si energie

V rámci grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 jsme uspěli s projektem Vážíme si energie. Hlavním cílem projektu je vést žáky k tomu, aby si uvědomili, že energie (elektřina, teplo, voda), ale i další zdroje mají svoji konkrétní vyčíslitelnou hodnotu. Chceme je vést ke změně chování tak, aby se naučili energiemi šetřit nejen v prostředí školy, ale i v jejich domovech.