Školní projekty 2011

Kompenzace nájemného za rok 2011

Město Hradec Králové podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, kroužků Domu dětí a mládeže a volnočasových aktivit pro žáky i širokou veřejnost, ve formě částečné kompenzace nájemného.

Příspěvek z grantu na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Město Hradec Králové nám v rámci grantu na volnočasové aktivity dětí a mládeže přispělo finančním příspěvkem na školní akci Adventní trhy 2011. Za zvuků vánočních koled si zde rodiče a přátelé školy mohli zakoupit výrobky připravené žáky naší školy. Výtěžek putoval mimo jiné na zajištění školních potřeb školou adoptované indické holčičky Mahimy Bishwakarmy.

Projekty v rámci družiny a školního klubu

Pracujeme na tom, aby čas strávený v družině byl pro děti plnohodnotným naplněním jejich odpolední činnosti. Proto pro děti vytváříme atraktivní zázemí a projekty, které je zajímají a inspirují. V roce 2011 Královéhradecký kraj podpořil následující družinové projekty: Malý zdravotník, Dopravní projekt, Námořníci, Malý historik.

“Florbal open” – florbalový turnaj

Během října jsme oslovili děti a mládež ze základních škol z Hradce Králové a okolí (Třebechovice p. O., Opatovice n. L. Předměřice n. L. aj.) a dále naše partnery, kteří také pracují s mládeží ve vzdálenějších místech našeho kraje (Dobruška, Rychnov n. K., Nové Město n. M., Ústí n. O. atd.).

První ročník florbalového turnaje Florbal Open 2011 v sobotu 12. listopadu proběhl ve sportovní hale Třebeš v Hradci Králové. Turnaj byl určen nejen těm, kdo florbal hrají v rámci nějakého týmu, ale i jednotlivcům, kteří si hrají jen tak pro sebe a chtějí si na vlastní kůži vyzkoušet, jak to na takovém turnaji chodí. Celkem se přihlásilo něco přes 100 hráčů ve věku od 6 do 15 let a hrálo se ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci.

Celkově jsme spokojeni s příjemnou atmosférou turnaje, fair play hráčů i velkou účastí. Je vidět, že florbal opravdu patří k nejrychleji se rozvíjejícím sportem v ČR i jinde v Evropě. Turnaj se uskutečnil díky podpoře Královéhradeckého kraje, který v rámci grantu na podporu sportovních akcí hradil nájem a část pomůcek.