Školní projekty 2014

Družina a školní klub je prima 2014

Pracujeme na tom, aby čas strávený v družině byl pro děti plnohodnotným naplněním jejich odpolední činnosti. Proto pro děti vytváříme atraktivní zázemí a projekty, které je zajímají a inspirují. V roce 2014 Královéhradecký kraj podpořil následující družinové projekty: Jsme přece Češi, Relaxace v družině a školním klubu, Objevitelský projekt, Dopravně-zdravotnický projekt.

Mezinárodní spolupráce ZŠ Sion 2014

Díky podpoře Královéhradeckého kraje jsme mohli v rámci partnerské spolupráce s King’s School Basingstoke uskutečnit 2 akce. První byla tradiční Škola na horách (Ski trip), která proběhla v Krkonoších v termínu 6.-10. 1. 2014 a kde jsme měli skupinu 21 anglických žáků za doprovodu 3 jejich učitelů. Druhou byla v termínu 28.9.-5.10. další návštěva 18 žáků a 2 učitelů ZŠ Sion do partnerské školy.

Podpora primární prevence na ZŠ Sion – Projekt Začít včas!

Tento projekt slouží k podpoře a naplnění cílů specifické primární prevence na ZŠ Sion J. A. Komenského na základě Minimálního preventivního programu školy. Především se jednalo o podporu těchto aktivit:

  • Specifické preventivní programy pro 1.-9. třídy
  • Podpora třídních učitelů ve vedení třídnických hodin
  • Beseda s pamětníkem holocaustu
  • Akreditované školení pro pedagogické pracovníky na téma Strategie vyšetřování šikany I.,II. pod vedením Mgr. Jiřího Maléře

Kompenzace nájemného za rok 2014

Město Hradec Králové podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, školní družiny a dalších volnočasových aktivit pro žáky i širokou veřejnost, ve formě částečné kompenzace nájemného.

Letem školním světem, Pesach a Přijímání námořníků

Město Hradec Králové podpořilo tyto akce školy:

  • Letem školním světem – galavystoupení všech tříd školy vytváří prostor, kde se rodiče a škola mohou potkat v neformálním prostředí a posílit vzájemné vztahy
  • Pesach – tradiční oslava Velikonoc; udržování pozitivních tradic jsou velmi důležité pro vytváření mravních hodnot u mladé generace; součástí bývá bohatý doprovodný program a workshopy
  • Přijímání námořníků – závěrečná školní slavnost, důležitý start pro předškoláky, zhodnocení roku pro školáky, místo setkání rodičů a školy

Námořnické slavnosti 2014 a Adventní trhy 2014

Město Hradec Králové podpořilo tyto akce školy:

  • Námořnické slavnosti – přispívají k pozitivnímu vnímání školy dětmi, posilují národní cítění a rozvíjejí v dětech kreativitu
  • Adventní trhy – jedná se o společenskou akci charitativního charakteru, během které děti za zvuku vánočních písní prodávají rodičům a přátelům školy vlastní výrobky s vánoční tématikou, které vyráběly v průběhu podzimu ve škole nebo doma; výtěžek je použit na charitativní účely a podporu školy