Školní projekty 2018

Podpora výuky plavání

Ve školním roce 2017/2018 podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výuku plavání ve 2. a 3. třídě dotací na náklady na dopravu ze školy do plaveckého bazénu a zpět.

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Naše základní škola poskytuje vzdělávání dětem s mateřským jazykem jiným, než je český jazyk. Prostřednictvím rozvojového programu MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách – Zajištění bezplatné přípravy k začlenění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie byla uskutečněna výuka českého jazyka pro děti z Dánska. Více informací najdete zde.

Družina je prima

Pracujeme na tom, aby čas strávený v družině byl pro děti plnohodnotným naplněním jejich odpolední činnosti. Proto pro děti vytváříme atraktivní zázemí a projekty, které je zajímají a inspirují. Ve školním roce 2017-2018 Královéhradecký kraj podpořil následující družinové projekty: historický projekt “Jsme přece Češi”, projekt “Relaxace v družině a školním klubu”, objevitelský projekt “Objevitelé, vynálezci a mořeplavci”, dopravně zdravotnický projekt a projekt “Jak se co dělá, jak co funguje”.

Podpora ZŠ Sion

V základní škole od 1. září 2017 probíhá projekt „Podpora ZŠ Sion“, který je spolufinancován EU. Škola získala prostředky na podporu práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory, případně se speciálními vzdělávacími potřebami. Tímto projektem můžeme podpořit práci ve škole díky školní speciální pedagožce. Část prostředků využíváme také na další vzdělávání pracovníků školy v oblastech matematické gramotnosti.