Školní projekty 2019

Námořnické slavnosti, Adventní trhy, Hravé soboty 2019

Město Hradec Králové podpořilo ve školním roce tyto akce školy:

  • Námořnické slavnosti – přispívají k pozitivnímu vnímání školy dětmi, posilují národní cítění a rozvíjejí v dětech kreativitu.
  • Adventní trhy – jedná se o společenskou akci charitativního charakteru, během které děti za zvuku vánočních písní prodávají rodičům a přátelům školy vlastní výrobky s vánoční tématikou, které vyráběly v průběhu podzimu ve škole nebo doma; výtěžek je použit na charitativní účely a podporu školy.
  • Hravé soboty – děti si v dětském stánku v OC Futurum mohou vyzkoušet speciální disciplíny a ochutnat trošku z naší základní školy, školky i DDM; v rámci praxe tam pomáhají i studentky naší střední školy.

Projekt “Podpora ZŠ Sion II”

Ve škole od 1. září 2019 do 31. srpna 2021 probíhá projekt „Podpora ZŠ Sion II“, na který je poskytována finanční podpora od EU. Škola získala prostředky na začlenění žáků ohrožených školním neúspěchem, které můžeme podpořit díky zapojení školních asistentů do práce učitelů s žáky.