Školní projekty 2020

Jazyky s úsměvem aneb jazyková družina, jazykový klub

V roce 2020 nás Magistrát města Hradec Králové podpořil dotací na podporu jazyků ve družině a školním klubu.

Přístavba 3. patra budovy ZŠ Sion, ulice Kleinerových

Evropská unie spolufinancuje projekt Přístavby 3. patra budovy ZŠ Sion v ulici Kleinerových. Plánujeme tam mít odborné učebny, kabinety a další zázemí.

Úcta k životu

Ve školním roce 2019/2020 nás Královéhradecký kraj podpořil dotací, kterou využijeme na přednášku o prevenci rizikového chování a předcházení, minimalizaci a oddálení výskytu jednotlivých forem rizikového chování, včetně podpory rozvoje zdravého životního stylu ve školách.

Rytmus v duši

Díky podpoře Královéhradeckého kraje budeme realizovat besedu pro naše žáky na etickou výchovu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů. Dále nakoupíme pomůcky pro výuku.