Soutěže a úspěchy 2011-2012

Testy SCIO

V průběhu března 2012 absolvovala 9. třída testy připravené společností Scio, které byly zaměřené na tzv. klíčové kompetence, tedy dovednosti, znalosti a postoje, které jsou obecné a v současnosti by vlastně ony měly být výstupem vzdělávání po absolvování devátých tříd na všech základních školách.

Potěšilo nás, že 9. třída dosáhla výborných výsledků:

Mezi cca 800 žáky patří mezi 10 % nejúspěšnějších a její výsledky jsou popsány jako špičkové a jsou rovnocenné výsledkům, kterých dosáhla víceletá gymnázia. Dvě žákyně se dokonce zařadily mezi 1 % nejúspěšnějších a jedna z nich byla oceněna za nejlepší výsledek v Královéhradeckém kraji.

Žáci 4. třídy absolvovali ve stejném termínu testy zaměřené na čtenářskou gramotnost, která bývá často slabinou českého školství. Proto se tomuto tématu již od počátku věnujeme. Čtvrťáci se mezi ostatními 2 300 žáky neztratili a patří mezi čtvrtinu nejúspěšnějších. Tři žákyně patří mezi 10 % nejúspěšnějších. Jedna žákyně byla dokonce oceněna za nejlepší výsledek v Královéhradeckém kraji.

Za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti ve školních letech 2008-2012 jsme v srpnu 2012 obdrželi certifikát.

Matematický klokan, školní kolo

Nejlepší řešitelé:

 • kategorie Cvrček
  • Klára Andrýsová, 2.třída, 55 bodů
  • Radim Hušek 3. třída, 54 bodů
  • Martina Thýnová 3. třída, 54 bodů
 • kategorie Klokánek
  • Jan Vaculík, 4. třída, 110 bodů
  • Maxim Adami 5. třída, 93 bodů
  • Jan Holas 5. třída, 86 bodů
 • kategorie Benjamín
  • Markéta Mičudová , 6. třída, 68 bodů
  • Natálie Dachovská, 6. třída, 68 bodů
  • Daniel Horyna 6. třída, 66 bodů
 • kategorie Kadet
  • Aneta Sobolíková, 9. třída, 72 bodů
  • Debora Doksanská, 9. třída, 68 bodů
  • Veronika Kopistová, 9. třída, 68 bodů

V krajském kole soutěže získal Jan Vaculík 4. místo v kategorii Klokánek.

Logická olympiáda, celostátní kolo

Naše želízko v ohni, Veronika Kopistová, se v celostátním kole umístila na skvělém 22. místě! Její kategorie se účastnilo celkem 67 finalistů. Moc gratulujeme.

Logická olympiáda, krajské kolo

Do krajského kola Logické olympiády postoupili Veronika Kopistová (9. tř.), Aneta Sobolíková (9. tř.), Daniel Horyna (6. tř.) a Vít Heger (6. tř.). Veronika Kopistová zaznamenala úžasný výsledek, když ve své kategorii vyhrála a postoupila tak do celostátního kola.

Genius Logicus

Žáci naší školy se zúčastnili mezinárodní logické soutěže Genius Logicus, do které je zapojeno 16 zemí a přes 200 000 žáků. Kateřina Hrochová ve své kategorii obsadila skvělé 23. místo v rámci České republiky a 176. místo v mezinárodním měřítku!

Soutěž Bible a my

V znalostní soutěži Bible a my bojovalo 18 žáků naší školy. Nejlepších výsledků dosáhla Tereza Petráčková (5. tř.), Hana Prášilová (6. tř.) a Ondřej Baloun (9. tř.).

Liga hradeckých škol v orientačním běhu

1. závod: Martina a Nikola Thýnovy (3. a 5. tř.) se umístily na 1. místě ve svých kategoriích.
2. závod: Na 2. místě se umístila Radka Hrochová (2. třída) a Nikola Thýnová.
3. závod: Martina Thýnová vybojovala 2. místo, starší kategorii vyhrála Nikola Thýnová.
4. závod: Martina i Nikola Thýnovy získaly 2. místo, Radka Hrochová doběhla na 6. místě, do první desítky také prorazil Adam Černík (1. tř.) a Vojtěch Suchomel (2. tř.).

Mc Donald´s Cup

Žáci 1.-3. třídy se v okrskovém kole fotbalového turnaje McDonald´s Cup umístili na 2. místě.

Kinderiáda

Na atletickém závodě Kinderiáda v Novém Městě nad Metují získala naše škola celkové 20. místo ze třiceti zúčastněných škol, o 7. míst tak vylepšila umístění oproti minulému ročníku.

Individuální úspěchy zaznamenali také samotní žáci – Štěpán Heger (3. tř.) obsadil 3. místo ve své kategorii, štafeta na 4 x 60m se umístila na 12. místě. Skvěle si vedli i ostatní reprezentanti školy – Radka Hrochová, Vojtěch Suchomel, Denisa Dachovská (3. tř.), Jáchym Bednář (3. tř.), Kateřina Hrochová, Nikola Thýnová a Maxim Adami.

Praskačský zpěváček

Žáci naší školy zaznamenali úspěchy také v pěvecké soutěži Praskačský zpeváček Ve své kategorii se Jonáš Velc (3. tř.) umístil na 3. místě, Alžběta Kratochvílová (4. tř.) na 1. místě, Iva Prášilová (5. tř.) na 2. místě, Tereza Petráčková (5. tř.) na 3. místě a Matyáš Velc (5. tř.) na 3. místě.