Tým školy 2021-2022

E-mail každého učitele a zaměstnance je ve tvaru jmeno.prijmeni@sion.cz.

Budova Mandysova (1.-4. třída)
Daniela Truhlářová – zástupkyně ředitelky pro budovu Mandysova, třídní učitelka 3. třídy, metodik prevence
Jana Kmochová – třídní učitelka 1. třídy
Kristýna Čuperková – třídní učitelka 2. třídy
Lucie Sovová – třídní učitelka 4. třídy
Petra Dachovská – učitelka anglického jazyka
Lukáš Brebera – učitel tělocviku a psaní všemi deseti, asistent 3. třídy a družiny
Libuše Pírová – asistentka 3. třídy a a družiny
Gabriela Wágnerová – školní asistent, vedoucí studentských praxí
Jan Skořepa – školní asistent, učitel informatiky

Budova Hradecká – Školní budova Podnikatelského centra (5.-9. třída)
Pavlína Bártová – ředitelka školy, týmová učitelka 9. třídy a učitelka českého jazyka
Václav Kohout – třídní učitel 5. třídy, učitel dějepisu, informatiky, psaní všemi deseti, etické a tělesné výchovy
Květa Zachařová – třídní učitelka 6. třídy, učitelka matematiky a informatiky
Andrea Chochrunová – třídní učitelka 7. třídy, učitelka přírodních věd, hudební výchovy, šikovných rukou, pracovních činností a umění a kultury, výchovný poradce
Dorota Kohoutová – učitelka českého jazyka
Michaela Doucková – učitelka českého jazyka, asistent 8. třídy, školní klub
Josef Neškodný – třídní učitel 8. třídy, učitel anglického a ruského jazyka, přírodních věd, tělesné výchovy a informatiky
Martina Sálová – asistentka 8. třídy, učitelka tělesné výchovy, vedoucí školního klubu
Kateřina Továrková – asistentka 6. třídy, školní asistent, školní klub
Soňa Sejkorová – speciální pedagog

Provoz
Lenka Bednářová – vedoucí kanceláře školy
Denisa Škrášková – vedoucí kuchyně, vedoucí kuchařka
Danuše Tomášová – kuchařka, výdej obědů
Pavla Pivoňková – kuchařka, výdej obědů
Luboš Groh – školník

Individuální vzdělávání
Irena Steinhauserová – administrativa a učitelka individuálního vzdělávání
Judita Kapicová – učitelka individuálního vzdělávání
Hana Tůmová – učitelka individuálního vzdělávání