Uzavření školy – informace

Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat, že z rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 dojde od 14. 10. 2020 k úplnému uzavření Základní školy Sion J. A. Komenského (škola, družina, klub, školní jídelna zůstávají mimo provoz). Výuka na prvním a druhém stupni bude probíhat distanční formou, a to online výukou a samostudiem. Asistenci nabízíme také distančně. Veškeré náležitosti k jednotlivým formám výuky vyplývají z metodického doporučení vlády pro vzdělávání distančním způsobem. Obědy jsou odhlášeny počínaje zítřejším dnem 14. 10. 2020. Od 2. 11. 2020 budou automaticky obědy přihlášeny.

Veškeré informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách školy a zasílány přes systém EduPage.

Přejeme pevné zdraví a těšíme se návrat do školy.

Za tým školy

Pavlína Bártová