O projektu

Kulturně-společenský projekt Dny pro Izrael pořádá Křesťanské centrum Sion v Hradci Králové od roku 1997. Projekt každoročně vzniká ve spolupráci s izraelským velvyslanectvím v ČR pod záštitou velvyslance státu Izrael, který se také účastní slavnostního Galavečera spolu s dalšími představiteli regionální i celostátní politiky.

Cílem projektu je rozvíjet přátelské vztahy mezi Českou republikou a Izraelem, oslovit širokou veřejnost i politické představitele všech úrovní a vyjádřit podporu Státu Izrael v souvislosti s násilím a terorismem, jemuž je dlouhodobě vystavován.

Dny pro Izrael představují Izrael, zprostředkovávají pravdivé informace o jeho minulosti i současnosti a zároveň propagují židovskou kulturu v celé její rozmanitosti. Aktivity projektu oslovují širokou veřejnost, politiky i studenty. Zahrnují besedy, výstavy, pietní akce a další kulturní akce, v nichž vystupují přední umělci.

Kromě pořádání Dnů pro Izrael podporujeme i další aktivity vedoucí k rozvoji vztahů s Izraelem. Spolupracujeme s izraelským velvyslanectvím v ČR, s Židovskou agenturou – KKL, ICEJ (Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím v Jeruzalémě) a dalšími židovskými organizacemi.