Dramatický kroužek

Komu je určen: 1. – 9. třída

Kdy se koná: pondělí 15:30 – 17:00

Kde se koná: ZŠ Sion (Kleinerových 550, Hradec Králové 6)

Vedoucí kroužku: (bude upřesněno)

Cena kroužku (za pololetí): 1500 Kč

Popis kroužku: Kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj dovedností – divadelní tvorbu, spolupráci ve skupině, hudebnost a rytmiku, pohyb, sebevědomý mluvní projev. Děti jsou vedeny k vlastní kreativitě a iniciativě, k vlastnímu autorskému projevu a k tvůrčímu psaní. Dále ke koncentraci, vzájemné ohleduplnosti, naslouchání a respektování ostatních. Kurz napomáhá dítěti se samostatným a uceleným projevem, rozvíjí jeho představivost a sebepoznání. Také pomáhá dětem utvářet hodnotový systém a podporuje je v komunikačních dovednostech a obrazové představivosti.

Máte-li o tento kroužek zájem, vyplňte prosím přihlášku.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.