V ČEM JSME JINÍ

ŠKOLA PRO ŽIVOT            = ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA

ŠKOLA PRO ŽIVOT = ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA

ŠKOLA PRO ŽIVOT            = ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA

SPOLUPRÁCE školy a rodičů
– ZAJÍMÁ nás, jak VNÍMÁTE své dítě.
– Chceme si vzájemně NASLOUCHAT a SPOLUPRACOVAT na vzdělávání Vašich dětí.

Spolupráce školy a rodičů

Důležitost VZTAHŮ
– OSOBNÍ přístup a RODINNÁ atmosféra.
– BEZPEČNÉ prostředí = nebát se udělat chybu, možnost experimentovat, zkoušet nové věci, poznávat svět svým tempem, …

Představení školy

MODERNÍ vyučovací METODY

– Matematika podle profesora Hejného
– Metoda čtení Sfumato (splývavé čtení)
– Anglický jazyk (od 1. třídy)
– Výuka informatiky (od 2. třídy)
– Psaní všemi deseti (od 4. třídy)
– Metoda stanovišť a studijní zaměření
– Projektové dny a práce ve skupinách
– Výuka venku a další …
– více na Moderní vyučovací metody

Každé dítě může mít TŘÍÚROVŇOVÉ UČIVO = vlastní učební I-plán
– kmenové učivo (základní rámec učiva)
– rozšířené učivo nad základní rámec (co dítě baví, k čemu má talent, co jej zajímá, v čem se chce rozšířit)
– přizpůsobené učivo (jako podpora výukových dovedností)

Tříúrovňové učivo

Proč to děláme jinak? Jak to vnímáme my?

Proč to děláme jinak? Jak to vnímáme my?

Proč to děláme jinak? Jak to vnímáme my?

INDIVIDUÁLNÍ přístup k dítěti
– Vnímáme dítě jako osobu, která má svou historii (výchovu z domu), své emoce, své názory, své zájmy.
– Vycházíme z vývojové psychologie a uvědomujeme si, že každé dítě je jiné a potřebuje ke svému rozvoji něco jiného.

 

Soukromá škola = bezpečné a rodinné prostředí
– Každý může vyjádřit svůj názor, k čemuž dáváme prostor, učíme děti respektovat a sdílet názor někoho dalšího, respektovat jeden druhého.

RESPEKTUJÍCÍ VÝCHOVA

– Neznamená to, že když děti neposlouchají a nechce se jim nic dělat, že to dělat nemusí a mohou dělat, co chtějí. Ani pokud jsou děti drzé, že je to v pořádku.
– Dáváme více prostoru pro vlastní vyjádření názorů a myšlenek dítěte, vysvětlujeme a povídáme, učitel je průvodcem a rádcem.

– Budujeme důvěru, vytváříme prostor pro diskuzi za jasně daných pravidlech. Snažíme se o rovnováhu mezi stanovením hranic a vyhověním potřebám a přáním dítěte. Pracujeme s emocemi, podporujeme zdravé sebevědomí dětí a schopnost umět řešit problémy konstruktivně.

Filozofie naší školy

TOPlist

Individuální přístup

Individuální přístup

Chceme, aby se děti mohly rozvíjet v pozitivní atmosféře, kde je kladen důraz na jejich individuální schopnosti a možnosti. Je pro nás přirozený osobní přístup k dětem a chceme, aby mohly mít dobré osobní vztahy i se svými učiteli.

Důležitost vztahů

Důležitost vztahů

Velmi nám záleží na ovzduší, ve kterém děti budou trávit svůj čas povinné školní docházky. Klademe důraz na rozvoj kvalitních vztahů, učíme je navzájem se přijímat, respektovat se i při různostech. Je naší prioritou, aby se děti dokázaly domluvit, vyjít s ostatními atd. Věříme, že tato věc ovlivní jejich další život a bude dobrým základem pro vše, co je čeká.

Bezpečné a zdravé prostředí

Bezpečné a zdravé prostředí

Přejeme si, aby se děti ve škole cítily bezpečně, aby zde měly zázemí, kde se cítí dobře, kde se nemusí bát mluvit o svých problémech atd. V této souvislosti je pro nás důležité například i to, co se děje o přestávkách, jak se děti k sobě chovají. Nedáváme prostor utlačování slabších silnějšími, agresivitě, posměchu. Chceme, aby všechny děti věděly, že mají svou hodnotu, a ve škole v tom byly vždy utvrzovány. S touto oblastí souvisí i důslednost v ochraně před možnými negativními vlivy, jako je nabídka drog apod.

Rozvoj celé osobnosti

Rozvoj celé osobnosti

Chceme, aby děti ve škole nevstřebávaly jen znalosti, ale chceme rozvíjet schopnosti jejich samostatného uvažování, řešení problémů atd. Učíme je přinášet dotazy, otevírat témata k diskusi. Pomáháme jim v rozvoji charakteru, vztahu k druhým atd.

Ať to děti baví

Ať to děti baví

Chceme, aby škola byla místem, kde to děti skutečně baví, kam chodí rády i přes nároky na ně kladené a přes nutnost se učit. Klademe důraz na atraktivní prostředí, které je podnětné pro děti, na zajímavé pojetí vyučovacích předmětů, maximální zapojení dětí atd.

Pozitivní hodnoty základem školy

Pozitivní hodnoty základem školy

Škola je založena na pozitivních hodnotách vycházejících z křesťanství, jako je zájem jeden o druhého, přátelství, čestnost, upřímnost, přijímání slabších atd. Věříme, že tyto hodnoty jsou důležité pro zdravý vývoj člověka a chceme, aby byly obsaženy ve veškerém školním dění.

Škola pro všechny

Škola pro všechny

Škola je otevřena pro všechny děti. V tomto smyslu není školou výběrovou, je otevřena všem, kteří si přejí, aby jejich děti vyrůstaly a byly vzdělávány právě v takovém prostředí, jaké nabízíme. Přijetí dětí není podmíněno rasovým, sociálním ani náboženským pozadím. Přes hodnoty školy vycházející z křesťanství není podmínkou, aby rodiče a děti byli křesťané – ani běžný život školy není nějak „nábožensky“ laděný.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.