Předškolák

Komu je určen: předškoláci

Kdy se koná: středa 15:00 – 16:00

Kde se koná: ZŠ Sion (budova Mandysova)

Vedoucí kroužku: Jana Kmochová

Cena kroužku (za pololetí): ZDARMA

Popis kroužku: Jedná se o předškolní výuku zábavnou formou, kde se děti seznamují s prostředím školy. Děti se rozvíjejí především v oblastech grafomotoriky (správné držení tužky apod.), v oblasti matematických představ aj.