Podpořili nás

Podpora města Hradec Králové

Město Hradec Králové podpořilo práci, kterou děláme v rámci sportovních a tanečních kroužků, florbalového klubu a dalších volnočasových aktivit DDM Nová generace, ve formě částečné kompenzace nájemného, podpory sportovní činnosti našich hráčů ve florbalovém klubu FBC Sion – Hradečtí Lvi, podpory volejbalového oddílu DDM Nová generace a podpory dalších volnočasových aktivit (projekt Umělecké a kreativní tvoření aj.). DDM Nová generace byla podpořena v letech 2013-2021.

Podpora Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj nás v roce 2015, 2016, 2017 a 2019 podpořil ve sportovní a pohybové činnosti a to formou dotace z grantu v rámci Projektu „Hýbe se celá rodina“. Cílem tohoto projektu bylo zapojit do pohybových a sportovních aktivit jednotlivé členy rodiny. Snahou bylo, aby zejména zaměstnané maminky a tatínkové měli možnost se znovu vrátit ke sportovní aktivitě či pravidelnému aktivnímu pohybu. Díky této podpoře jsme mohli uskutečnit různorodé sportovní a pohybové aktivity – florbal pro dospělé, volejbal a turnaj Florbal open 2015, 2016 a 2017 pro děti školou povinné.

Projekt „Podpora DDM Nová generace“

V DDM od 1. září 2019 do 31. srpna 2021 probíhá projekt „Podpora DDM Nová generace“, na který je poskytována finanční podpora od EU. DDM získalo prostředky na začlenění dětí ohrožených školním neúspěchem, které můžeme podpořit díky zapojení školního asistenta a sociálního pedagoga do práce lektorů s dětmi.

Ostatní sponzoři