Často kladené otázky

 • Jak a kdy bude probíhat přihlašování ke studiu na školní rok 2020/2021?

  Přihlášky ke studiu se podávají do 1. března 2021, buď poštou nebo osobně. Přihlášky jsou určené ministerstvem školství a jsou ke stažení na stránkách MŠMT, případně je si je můžete stáhnout i na našich webových stránkách. Každý žák má právo podat 2 přihlášky, tedy buď na 2 různé střední školy anebo na 2 různé obory jedné střední školy (u nás např. jednu na Gymnázium a druhou na Pedagogické lyceum nebo třeba první na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a druhou na Pedagogické lyceum). Přihláška musí být potvrzena školou a být kompletně vyplněna. Na jejím základě Vás následně pozveme k přijímacím zkouškám a zašleme podrobnější informace k přijímacímu řízení.

  Před podáním přihlášky i po něm, nás samozřejmě můžete kdykoli kontaktovat a rádi Vás se vším oslovíme. Můžete nám také zaslat předběžnou přihlášku na jejímž základě Vám připomeneme, že je třeba včas zaslat i přihlášku formální.

 • Kdy a jak probíhají přijímací zkoušky?

  Termíny přijímacích zkoušek jsou každoročně stanoveny ministerstvem školství. V letošním roce budou na naší škole písemné testy ve dnech 12. a 13. dubna 2021 a ústní pak hned 14. a 15. dubna 2021. V rámci přijímacího řízení na naší škole, jsou klíčové osobní pohovory, které mají větší váhu než písemné testy, neboť si chceme naše studenty vybrat podle jejich osobnosti a předpokladům ke studiu na naší škole. Bližší informace i kritéria přijímacích zkoušek naleznete v sekci přijímací řízení.

 • Požadujete u pedagogických oborů vykonání talentových zkoušek?

  Talentové zkoušky na pedagogických oborech v naší škole nepořádáme. Důvodem není to, že bychom chtěli snížit laťku, ale fakt, že obvyklé požadavky a parametry talentových zkoušek nemají nic moc společného s praxí a vůbec ukazují, zda má uchazeč skutečně předpoklady pro práci s dětmi. Těmi rozhodně nejsou vysoká úroveň hry na nástroj a zpěvu, značně pokročilé výtvarné schopnosti nebo pohybově – sportovní dovednosti. Na nepřijímání studentů z důvodů nedostatečného výtvarného projevu, nezvládnutí kotoulu či nedostatečně uměleckého klavírního přednesu hledíme s velkými rozpaky. Naše škola vidí jako důležitý předpoklad především pozitivní vztah k dětem, který je základem k rozvoji schopností a dovedností s nimi pracovat. Zmíněné umělecko-sportovní aspekty jsou ryze doplňkovými faktory a neměly by být hlavním faktorem a filtrem pro zájemce, kteří by rádi jednou svůj život věnovali výchově a vzdělávání dětí. Vzhledem k tomu, že od roku 2000 provozujeme svou mateřskou školu, máme zcela přesnou představu, co skutečně učitelé v MŠ potřebují a co nikoliv. I toto denní propojení s reálným životem ve školce nás nás odlišuje od běžných pedagogických škol.

 • Je možné podat přihlášku na Vaši střední pedagogickou školu, i když neumím na žádný hudební nástroj?

  To, že uchazeč o studium na naší střední pedagogické škole neumí hrát na hudební nástroj nevadí, neboť vše potřebné se případně naučí během studia na naší škole. U nás v rámci přijímacího řízení neděláme talentové zkoušky, neboť už 20 let provozujeme vlastní školku a z praxe máme zkušenost, že to co bývá součástí talentových zkoušek, nemá nic moc společného s tím, co je ve školce skutečně potřeba. Navíc to zbytečně brání některým, kteří sice na hudební nástroj nehrají, ale jinak mohou mít pro práci s dětmi talent.

  Ve školce není třeba hrát na hudební nástroj na úrovni přehrání skladeb od Mozarta, ale spíše písně jako „Pec nám spadla“. Důležitější je nadšení, srdce pro děti a chuť je také zapojit do muzicírování. Samozřejmě na naší škole se studenti naučí mnohem více než „jen“ Pec nám spadla, ovšem stále s ohledem, že to hlavní je využití hudby pro děti.

 • Je možné, aby na Vaši střední škole studovali i žáci se specifickými výukovými potřebami, jako např. dyslexie apod.?

  Vzhledem k tomu, že ke standardům naší školy patří osobní přístup ke každému studentovi, je pro nás přirozené, že studentům umožňujeme individuální nastavení na základě různorodých potřeb a to nejen výukových či zdravotních, ale také např. v souvislosti s jejich sportovními či uměleckými aktivitami apod. V tomto smyslu tedy specifické výukové potřeby, včetně dyslexie, nejsou překážkou ke studiu na naší střední škole a umíme si poradit s tím, jak i takovým studentům vytvořit studijní prostředí, aby střední školu úspěšně vystudovali.

  Mezi našimi studenty jsme měli či máme i studenty např. s autismem, na invalidním vozíku s postupně ochabujícími svaly, s psychickými potížemi atd. či jinými zdravotními omezeními a přes tyto limity, byli (nebo jsou) úspěšnými studenty.

 • Jaká je výše školného na Vaší škole?

  Co se týče školného, ve všech našich školských zařízeních se školné platí, ale naším základním nastavením je, že se nikdy nesmí stát, aby komukoliv, kdo chce být žákem našich škol, v tom bránily finanční důvody. Proto je pro nás naprosto obvyklé, že pokud je pro někoho problém se na nákladech studia podílet v míře reálných nákladů na studium, snažíme se tuto situaci řešit a podmínky pro něj upravit tak, aby byly přijatelné. Výše školného se stanovuje vždy individuálně po osobní schůzce se zřizovatelem školy. Termín schůzky je možné domluvit si telefonicky či e-mailem. Školné je možné platit i po splátkách. Systém školného je představen zde.

 • Má škola k dispozici internát?

  Škola vlastní internát nemá, ale každý její student má právo využít Domov mládeže, který provozuje Královéhradecký kraj, který nabízí ubytování na 3 místech v Hradci Králové, to nejbližší je cca 100 m od školy. Více informací o tomto internátu naleznete na stránkách www.dmhk.cz

 • Součástí Sion High School je prý střední sportovní škola - co přesně to znamená? Je myslitelné studovat např. Vaše sportovní gymnázium i v situaci, kdy by měl student tréninkové jednotky i během dopoledne?

  Střední sportovní škola je jedno z označení pro naše gymnázium se sportovním zaměřením a pedagogické lyceu s tělovýchovným zaměřením. Oba tyto obory jsou určeny pro studenty, kteří mají rádi sport a věnují se mu či chtějí věnovat intenzívněji i v rámci svého středoškolského studia. Např. předmět teorie sportovní přípravy je na tomto oboru jedním z maturitních předmětů. Vybrat si sportovní zaměření gymnázia nebo lycea si nemusí pouze aktivní sportovci, byť pro ně je určeno primárně.

  Vedle toho naše střední škola standardně připravuje individuální nastavení studia pro studenty s intenzívnějším tréninkovým zatížením, kteří mívají tréninkové jednotky i během dopoledne. Zároveň pro ně vytváříme tzv. studijní podporu, aby si mohli dodělávat vše potřebné ve škole, kde mají k dispozici své učitele.

  Mimo jiné tak naše střední škola poskytuje zázemí i sportovně nadaným studentům. Vnímáme, že skloubit závodní sport se studiem bývá na mnoha školách velice problematické, i proto jsme se rozhodl na naší střední škole vytvořit takové prostředí, kde je to nejen možné, ale zcela obvyklé a studenti tu mají podmínky k tomu, aby na jedné straně se věnovali svým sportovním aktivitám a na straně druhé, aby uspěli i ve svém středoškolském studiu a absolvovali jej zcela plnohodnotně. Vnímáme to jako jednu z našich rolí mezi středními školami v Hradci Králové. Více se můžete dočíst v části „sportovní zaměření“.

 • Jedná se o školu státní nebo soukromou?

  Střední škola Sion High School je soukromá střední škola. Jejím zřizovatelem je Sion z.s., který zároveň zřizuje a provozuje také MŠ, ZŠ a DDM. (Více informací o zřizovateli a dalších jím zřízených školách naleznete na webových stránkách www.sion.cz.)