Gymnázium

V rámci gymnaziálního studia nám jde o to vytvářet studijní prostředí, které umožňuje kritické myšlení, aktivní účast na hodinách a kvalitní přípravu na vysokou školu.

Studenti gymnázia si v rámci svého rozvrhu mohou vybírat část předmětů dle oblastí svého zájmu, kterým se chtějí věnovat intenzivně a leckdy i daleko nad rámec středoškolské úrovně.

Moderní gymnázium pro 21. století

Zatímco osnovy probíraného učiva jsou u nás obdobné jako na ostatních gymnáziích, odlišujeme se přístupem ke studiu, způsoby výuky a celkovým studijním prostředím. Jde nám o to, aby naši studenti rozvíjeli osobní odpovědnost, byli samostatní, schopní diskutovat, vyhodnocovat fakta, samostatně kriticky přemýšlet a zejména pak chceme podněcovat jejich vlastní motivaci k co nejlepším výsledkům nejen ve škole, ale ve všem čemu se věnují. Chceme, aby rozvíjeli své talenty a nadání. Objevovali své silné stránky a během studia je aktivně povzbuzujeme v tom, že mohou svůj potenciál rozvinout a využít na maximum. Chceme, aby každý z nich objevil co v něm je, s tím, že jsme si jistí, že každý z nich je jedinečný a má schopnosti, které může rozvinout.

Inspirativní školní prostředí

Přestože od gymnázia mnozí čekají dril a enormní tlak na neustálé učení se, naše zkušenost je taková, že v prostředí, kde se mohou studenti svobodněji projevit, nebojí se udělat chybu, jsou inspirováni ke svému rozvoji, v takovém prostředí mohou dosahovat mnohem lepších výsledků a studium gymnázia je pro ně celkově mnohem prospěšnější a formativnější. V naší škole tak ani na gymnáziu nevytváříme atmosféru strachu a drilu, ale naopak vytváříme prostředí v němž musí studenti projevit svou odpovědnost, samostatnost a samozřejmě i úsilí.

Efektivní příprava na VŠ

Díky tomuto přístupu se naši studenti dostávají na všechny druhy vysokých škol, včetně těch nejprestižnějších u nás (jako Univerzita Karlova), tak i v zahraničí (např. USA, Velká Británie) a často se zde snáze adaptují, neboť na mnohé prvky vysokoškolského způsobu studia jsou již zvyklí z naší střední školy. Nad to ve 4. ročníku (a v případě potřeby i dříve) jsme studentům k dispozici i pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ.

Rozšířená výuka jazyků

Vedle tohoto pojetí gymnaziálního studia, je pro nás přirozeně důležitá výuka jazyků, jež je posílena oproti obvyklým časovým dotacím. Všichni studenti na naší škole si mohou kromě standardních hodin cizího jazyka vybírat i další hodiny navíc. V anglickém jazyce jsou to např. předměty „English in Use“, „Revision in English“ a další.

Výuku jazyků obohacují rodilí mluvčí, kteří ve škole působí. Aktuálně kolega z Velké Británie, který má se studenty hodiny konverzace. Španělštinu pak u nás již dlouhá léta vyučuje rodilý mluvčí z Hondurasu. Jejich výuka značně zvyšuje úroveň znalostí jazyka a s jejich působením ve škole máme velmi dobré zkušenosti.

Vedle angličtiny a španělštiny nabízíme také výuku němčiny a ruštiny. V rámci doplňkových výběrových předmětů je pak dle aktuální nabídky možné si zvolit i další jazyky (studenti si tak zvolili např. hebrejštinu, v úvaze je čínština…).

Možnost zaměření studia

Obor gymnázium u nás nabízíme ve dvou zaměřeních – sportovní a humanitní.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.