Pedagogické zaměření

Pedagogické obory byly jedním z důvodů, pro jsme v roce 2012 naši střední školu zakládali. Chtěli jsme a stále chceme, poskytnout zájemcům o pedagogické zaměření trochu jiné pojetí studia, které více vychází z praxe a je na praxi také zaměřeno. Jde nám o to, aby naši studenti během svého studia nezískali pouze teoretické znalosti, ale aby se skutečně naučili s dětmi pracovat, věnovat se jim, vědět si s nimi rady v různých situacích a prostředích, ať už v rámci celodenních vzdělávacích činností, volnočasových programů i „jen“ několikaminutových aktivitách.

Vycházíme z našich praktických zkušeností, neboť vedle střední školy provozujeme již od roku 2000 mateřskou školu, od roku 2003 základní školu a od roku 2007 dům dětí a mládeže a vedle toho jsme 25 pořádali dětské tábory a volnočasové aktivity a dlouhá léta pořádáme jedny z největších dětských akcí vůbec s tisíci návštěvníky. Ze všech  těchto důvodů vnímáme velkou potřebu těch, kteří mají „srdce pro děti“ a vědí „jak na to“.

Proto jsou součástí Sion High School pedagogické obory, aby studenti, kteří mají srdce pro děti zde mohli získávat ono „jak na to“ a spolu s tím rozvíjet své nadšení pro práci s dětmi. To se mj. děje i prostřednictvím mnohem intenzívnějšího zapojení studentů v rámci tzv. praktické výuky (tedy přímo v MŠ, ZŠ a DDM) než bývá na všech ostatních pedagogických školách obvyklé. To je možné právě díky tomu, že vedle SŠ provozujeme i MŠ, ZŠ a DDM.

Zájemci si mohou vybrat ze dvou oborů „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ a „Pedagogické lyceum“.

S ohledem na to, že vycházíme z praxe, máme bohaté více než dvacetileté osobní zkušenosti s činností mateřské školy, máme specifické požadavky na zájemce o studium pedagogických oborů.

Neděláme talentové zkoušky, neboť jsme přesvědčeni, že jejich obsah ve skutečnosti nesouvisí s tím, co je skutečně v pedagogické praxi třeba a zbytečně odrazuje některé potencionální zájemce o pedagogické obory, přestože jinam mají silné předpoklady být jednou výbornými pedagogy.

Někdy to totiž vypadá, že budoucí studenti pedagogických škol by měli:

  • mít snad až absolutní hudební sluch a vysokou úroveň hry na hudební nástroj
  • dokonale ovládat nejen kotoul, výmyk atd., ale mít předpoklady snad až k provozování vrcholového sportu
  • mít výjimečné výtvarné nadání, snad až na úrovni profesionálních výtvarníků
  • mít dokonalý zdravotní stav téměř jako piloti

Z našeho pohledu tyto aspekty vůbec nesouvisí s tím, zda ten kdo uvažuje o studiu pedagogického oboru, má pro něj předpoklady či nikoli. Zmíněné umělecko-sportovní aspekty by rozhodně neměly být hlavním faktorem a filtrem pro zájemce, kteří by rádi jednou svůj život věnovali výchově a vzdělávání dětí.

Co vidí jako důležité naše škola?

  • Pozitivní vztah k dětem, který je předpokladem k rozvoji schopností s nimi pracovat.
  • Vnitřní motivaci k práci s dětmi a chuť se učit, jak se jim věnovat
  • Kreativní a pro-aktivní osobnost, která se může projevit mj. hudebními i výtvarnými schopnostmi a aktivitami.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.