Přijímací řízení

Milí žáci, milí rodiče,

velmi rádi přivítáme na naší střední škole aktivní studenty, kterým jde o víc než jen být přijati na jakoukoli střední školu a výhledově získat maturitu, ale chtějí prožít 4 roky středoškolského života, které jim dají příležitost rozvinout své talenty, objevit své silné stránky a jít více do hloubky v oblastech svých zájmů.

Naše motto „…jiná škola!“ vyjadřuje, že nabízíme jiné školní prostředí než je obvyklé. Přátelskou atmosféru nejen mezi studenty, ale zvláště mezi studenty a učiteli, kteří v našem pojetí školy nemají za úkol studenty „nachytat“ v tom co neumí, ale pomoci jim, aby toho uměli a zvládali stále více, inspirovat je k tomu chtít vědět více apod. V naší škole zásadně neděláme „přepadová“ zkoušení u tabule, namísto toho máme mnohem detailnější testy. Výuka ani testování znalostí u nás neprobíhá pod tlakem, jsme totiž přesvědčeni a zažíváme, že atmosféra strachu výsledkům spíše škodí než pomáhá. Vytváříme tak pozitivní povzbuzující prostředí v němž studenti, i ti méně smělí, se nebojí diskutovat, ptát se, vyjádřit názor nebo poznatek, třeba i chybný, což má za výsledek, že studenti znalosti vstřebávají mnohem snáze a učí se je používat a diskutovat o nich.

Chceme, aby z naší školy vycházeli studenti, kteří si věří, jsou zdravě sebevědomí, nemají nezdravý strach z autorit, umí komunikovat s dospělými, nebojí se stát si za svými názory, vědí a věří, že jejich osobní sny se mohou splnit a jdou za nimi a ve škole zažívají, že v tom jsou podporováni.

Vzdělání je pro nás velmi důležité, ale nemyslíme si, že učení se je to jediné, co mají studenti SŠ dělat. Podporujeme je v tom, aby byli vynikajícími sportovci, umělci apod. i v jejich dalších aktivitách. Ať už v běžném školním režimu či u některých v režimu individuálním. Mj. i proto máme v našich řadách špičkové hokejisty, basketbalistky, fotbalisty, kanoistky i kanoisty, judisty, florbalisty, tanečníky, zpěváky, výtvarníky, šermíře, hudebníky apod.

V rámci studia na Sion High School si studenti část předmětů volí a to i mimo standardní osnovy, mohou se tak zabývat více do hloubky oblastmi svého zájmu, případně získat nové obzory, máme tu např. velmi navštěvovaný diskusní kruh k moderním dějinám, další k historii 2. světové války, k astronomii, robotice, etiketě či specifické kurzy angličtiny, španělštiny, ruštiny, němčiny a mnohé další.

Naši studenti pokračují na různorodé vysoké školy, včetně těch nejprestižnějších na Univerzitě Karlově, někteří se vydali studovat i do zahraničí, nejnověji na Univerzitu Greenwich v Londýně.

Pokud Vám je toto pojetí školy sympatické, pak Vás u přijímacích zkoušek velmi rádi přivítáme.

Doplníme ještě informací důležitou pro rodiče. Byť jsme soukromou školou, kde se platí školné, nemusíte mít obavy, že by to případně přijetí jakkoli limitovalo. Filozofií, kterou máme ve všech našich Sion školách je, že finance nesmí být důvodem pro to, aby u nás nemohl studovat ten, kdo o to stojí. V tomto smyslu sjednáváme s každým rodičem výši školného individuálně s ohledem na jeho finanční možnosti. Nemůže se tak stát, že byste si naši školu nemohli dovolit. Bližší info ke školnému naleznete ZDE, neváhejte nás prosím v této věci kontaktovat na e-mailu: denis.doksansky@sion.cz nebo info@highschool.cz.

Milí budoucí studenti,

těšíme se na Vás a na vše, co spolu případně prožijeme.

Srdečně zdraví

Denis Doksanský
výkonný ředitel SŠ Sion High School a st. zástupce zřizovatele Sion škol

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.