Sportovní zaměření

V naší Sion High School vedle vzdělávání máme rádi také sport, je tak přirozené, že sportovně zaměření studenti mají v naší střední škole své místo a pomáháme jim v tom, jak skloubit co nejlépe své studijní povinnosti s povinnostmi sportovními. Tomu slouží obory Gymnázium se sportovním zaměřením a Pedagogické lyceum se zaměřením na tělesnou výchovu a sport.

Vytváříme zde prostředí v němž si sport a studiem nepřekáží, ale naopak se doplňují. Pomáháme individuálně nastavit vhodný režim apod. Přizpůsobení režimu školy tréninkovým potřebám není kompromisem s kvalitou školy a výuky, ale spíše jejím specifickým zaměřením.

Sportovní zaměření ať už gymnázia i pedagogického lycea je vhodné pro všechny, kteří mají rádi sport, ať už se mu věnují na vrcholové až profesionální úrovni, výkonnostně nebo třeba rekreačně. Je možné si zvolit model pro studenty s vyšším tréninkovým zatížením, vhodný pro ty, kteří mívají tréninky na denní bázi i v dopoledních hodinách a model pro studenty, kteří se sportu věnují spíše mimo dobu vyučování. V obou těchto režimech sportovní zaměření umožňuje studentům se věnovat sportu více než bývá ve škole obvyklé.

V našem pojetí sportovního zaměření nenahrazujeme tréninkové jednoty sportovními aktivitami ve škole, ale naopak umožňujeme studentům, aby absolvovali tréninkový proces maximálně ve svých klubech se všemi specifiky, jež to vyžaduje. Nad to se v rámci školních programů mohou seznámit s dalšími sportovními a pohybovými aktivitami i s teorií sportu, která je také maturitním předmětem.

Díky tomuto modelu je naše sportovní zaměření vhodné pro sportovce všech sportů a také všech úrovních. Mezi naše studenty patřili či patří špičkoví sportovci působící např. v těchto sportech: kanoistika, hokej, fotbal, basketbal, tenis, florbal, golf, karate, taekwondo, judo, taneční sport, jezdectví, plavání, volejbal a další. Zcela záměrně se nezaměřujeme jen na několik sportů, ale naopak jsme rádi za co největší různorodost, jíž vnímáme jako velmi inspirativní i pro naše sportující studenty.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.