Vaše pomoc

Jsou oblasti, kde uvítáme pomoc rodičů (prarodičů). Jedná se zejména o jednorázové pomoci při některých akcích školky.

Besídky

Pro tatínky (dědečky)

 • příprava a dovoz kulis a technických věcí dopoledne před besídkou
 • úklid a odvoz těchto věcí po skončení akce
 • jednoduché opravy hraček

Pro maminky (babičky)

 • pečení dobrot na besídku
 • praní kostýmů po besídce
 • šití kostýmů nebo jejich zašívání

Exkurze

 • možnost domluvit návštěvu dětí ze školky na Vašem pracovišti (i zdánlivě nezajímavé povolání může být pro děti velmi podnětné)
 • možnost přijít přímo do školky představit dětem svoji práci (hudebníci, umělci, policie, hasiči, záchranáři, kynologové, chemici, aj.)

Další možnosti

 • materiální podpora v podobě např. vánočních dárků
 • materiální podpora – papíry na kreslení, zbytky vlny, látek, knoflíků aj. pro výtvarnou práci
 • případná pomoc při malování tříd školky, mytí oken aj.

Osobní sponzoring

Jednou z forem, jak můžete podpořit naší školku, je sponzoring. Jde např. o sponzorování akcí školky (besídky, výlety a další aktivity nad rámec běžného provozu). Další možností může být poskytování darů např. na vybavení tříd, zahrádky, nákup didaktických a učebních pomůcek aj. (lze odečíst z daní)

Firemní sponzoring

Spousta firem, kde rodiče pracují, může sponzorovat či poskytovat dary. Za případnou pomoc můžeme firmám či jednotlivcům po dohodě nabídnout:

 • uveřejnění loga firmy na webových stránkách, facebooku nebo v prostorách školky
 • uveřejnění loga firmy na akcích školky, příp. vyvěšení loga na hřišti či pozemku školky