Hodnoty školy

Osobní přístup

Chceme, aby se děti mohly rozvíjet v pozitivní atmosféře, kde je kladen důraz na jejich individuální schopnosti a možnosti. Je pro nás přirozený osobní přístup k dětem a chceme, aby mohly mít dobré osobní vztahy i se svými učiteli.

Důležitost vztahů

Velmi nám záleží na ovzduší, ve kterém děti budou trávit svůj čas povinné školní docházky. Klademe důraz na rozvoj kvalitních vztahů, učíme je navzájem se přijímat, respektovat se i při různostech. Je naší prioritou, aby se děti dokázaly domluvit, vyjít s ostatními, respektovat se atd. Věříme, že tato věc ovlivní jejich další život a bude dobrým základem pro vše, co je čeká.

Bezpečné a zdravé prostředí

Přejeme si, aby se děti ve škole cítily bezpečně, aby zde měly zázemí, kde se cítí dobře, kde se nemusí bát mluvit o svých problémech i radostech. V této souvislosti je pro nás důležité například i to, co se děje o přestávkách, jak se děti k sobě chovají. Nedáváme prostor utlačování slabších silnějšími, agresivitě, posměchu. Chceme, aby všechny děti věděly, že mají svou hodnotu, a ve škole v tom byly vždy utvrzovány. S touto oblastí souvisí i důslednost v ochraně před možnými negativními vlivy.

Rozvoj celé osobnosti

Chceme, aby děti ve škole nevstřebávaly jen znalosti, ale chceme rozvíjet schopnosti jejich samostatného uvažování a řešení problémů.  Učíme je přinášet dotazy a otevírat témata k diskusi. Pomáháme jim v rozvoji charakteru, vztahu k druhým a přijetí sebe sama.

Ať to děti baví

Chceme, aby škola byla místem, kde to děti skutečně baví, kam chodí rády i přes nároky na ně kladené a přes nutnost se učit. Klademe důraz na atraktivní prostředí, které je podnětné pro děti, na zajímavé pojetí vyučovacích předmětů a maximální zapojení dětí.

Spolupráce s rodiči

Chceme, aby rodiče byli do školního dění opravdu zapojeni, a snažíme se k tomu vytvářet prostor. Chceme s nimi být v pravidelném kontaktu, který se neomezí jen na výsledky dítěte, ale celkový rozvoj jeho osobnosti. Chceme, aby škola a rodiče spolupracovali jako jeden tým.

Kvalitní tým pedagogů

Klademe velký důraz na výběr pedagogů, kteří nejsou jen odborně zdatní, ale kteří především mají o děti zájem, jsou ochotni se jim osobně věnovat a budou usilovat o naplnění hodnot školy. Od učitelů budeme vyžadovat jejich neustálý rozvoj.

Pozitivní hodnoty základem školy

Škola je založena na pozitivních etických hodnotách jako je zájem jednoho o druhého, přátelství, čestnost, upřímnost, respektování druhých i přijímání slabších atd. Věříme, že tyto hodnoty jsou důležité pro zdravý vývoj člověka a chceme, aby byly obsaženy ve veškerém školním dění.

Škola pro všechny

Škola je otevřena pro všechny děti. V tomto smyslu není školou výběrovou, je otevřena všem, kteří si přejí, aby jejich děti vyrůstaly a byly vzdělávány právě v takovém prostředí, jaké nabízíme.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.