Školní projekty

ZŠ Sion se účastní projektu Na jeden den středoškolákem ve spolupráci s SHS:

V říjnu se můžeme těšit na Námořnické a objevitelské slavnosti, které jsou za podpory města Hradec Králové.

Objevitelské  a námořnické slavnosti již nesly téma Jára Cimrman, Václav Havel, Pohádky, Sportovní osobnosti, Josef Lada,  v roce 2023 – 24 jsme slavili v duchu Významných českých osobností a námořníci podnikli výpravu s Kryštofem Kolumbem do Ameriky.

Ve školním roce 2023 – 2024 pokračujeme v projektu Neskrývej své nadání nadále podpořeným Královéhradeckým krajem. Děti mají možnost navázat na práci kroužků z předchozího roku. Podpořen byl i projekt Etické výchovy ve škole a Polytechnická výchova a vzdělávání a podpora digitalizace vzdělávání.

Naše škola byla zapojena ve školním roce 2022 – 2023 do projektu Neskrývej své nadání, který je podpořen Královéhradeckým krajem. Cílí na jazykové a matematické nadání dětí a podporu výukových dovedností, rozvíjí je v jejich jazykových a dalších kompetencích. Děti mají možnost navštěvovat jazykové kroužky ruštiny, španělštiny a němčiny, kroužek matematiky pro nadané či předmět studijní zaměření.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.