Školní knihovna

Školní knihovna vznikla z přání učitelů nabízet dětem knihy, ve kterých se kloubí přitažlivost témat, kvalita zpracování a hodnoty, o které v rámci celé školy usilujeme.

Protože soustavně pracujeme na rozvoji čtenářství, nespokojili jsme se s obvyklým rozdělením knih na prózu, poezii a naučnou literaturu, ale knihy jsou roztříděny podle témat a abecedně. Třídění pomáhá dětem vybírat si knihy odpovídající jejich úrovni čtení a porozumění, zároveň je soustavně vedou dál. Za přečtené knihy a zápisy do čtenářského deníku sbírají kredity. K některým knihám jsou přiřazeny i pracovní listy, díky kterým si můžou čtenáři ověřit, jak dané knize porozuměli, a získat tak i kredity navíc. V rámci hodin čtení probíhají čtenářské dílny a literární kavárny, kdy učitelé využívají knihovnu přímo ve výuce.

Děti si mohou knihy půjčovat během výuky, prohlížet si je o přestávkách, po škole v rámci školního klubu a družiny je využívat například při zpracovávání domácích úkolů a referátů a samozřejmě také půjčovat domů.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.