Školní knihovna

Školní knihovna vznikla z přání učitelů nabízet dětem knihy, ve kterých se kloubí přitažlivost témat, kvalita zpracování a hodnoty, o které v rámci celé školy usilujeme.

Tak jako roste naše škola, rostla i naše knihovna. Na začátku to bylo pár titulů, které se nesměle krčily v jedné poličce, postupně vznikly na obou stupních pěkné knihovny.

Protože soustavně pracujeme na rozvoji čtenářství, nespokojili jsme se na Mandysce s obvyklým rozdělením knih na prózu, poezii a naučnou literaturu, ale beletrii třídíme i podle čtenářské náročnosti na pět kategorií. Ty pomáhají dětem vybírat si knihy odpovídající jejich úrovni čtení a porozumění, zároveň je soustavně vedou dál. Za přečtené knihy a zápisy do čtenářského deníku sbírají kredity. K některým knihám jsou přiřazeny i pracovní listy, díky kterým si můžou čtenáři ověřit, jak dané knize porozuměli, a získat tak i kredity navíc. Záleží jen na dětech, jak rychle se „pročtou“ do další kategorie. V rámci hodin čtení probíhají čtenářské dílny, kdy učitelé využívají knihovnu přímo ve výuce.

V  knihovně na Kleineroých jsou však knihy rozděleny podle témat a abecedně. K dispozici jsou také stolečky s lampičkou a lákavé křesílko s gaučem, takže o čtenářské pohodlí není nouze. Děti si mohou knihy půjčovat během výuky, prohlížet si je o přestávkách, po škole v rámci školního klubu je využívat například při zpracovávání domácích úkolů a referátů a samozřejmě také půjčovat domů.

Každým rokem se knihovna aktuálně doplňuje o nové tituly. Knihy vybíráme velmi pečlivě a často o nich diskutujeme. Moc si přejeme, abychom dětem mohli nabídnout texty ze všech možných oblastí, které je zajímají. V rámci tříd byly zbudovány také třídní knihovny. Na druhém stupni se snažíme vytvořit zásobárnu knih, které jako učitelé budeme využívat v rámci svých předmětů jako materiály pro rozšířenou výuku.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.