Informační systém EduPage

Přihlašování do systému

Do informačního systému školy EduPage se přihlásíte na stránce zssion.edupage.org. Před prvním přihlášením je potřeba si nastavit vlastní heslo. Posíláme Vám e-mail s dočasným přístupovým heslem, které si po přihlášení potom ve svém profilu (tlačítko vpravo nahoře) změníte. Pokud heslo zapomenete, obnovíte si ho tak, že klepnete na odkaz Neznám přihlašovací jméno nebo heslo. Tam zadáte Vaše (rodičovské) přihlašovací jméno ve tvaru jmeno.prijmeni. Na Váš e-mail přijde zpráva o obnovení ztraceného hesla. Tam klepnete na odkaz Změnit heslo a zadáte heslo, kterým se chcete do systému přihlašovat. Potom se dáte Přihlásit a zadáním přihlašovacích údajů (jmeno.prijmeni a Vámi právě nastavené heslo) byste se měli do systému už přihlásit. Také později v budoucnu lze tento způsob využít při ztrátě nebo změně hesla zasláním odkazu na obnovení hesla na Váš e-mail.

Nápověda k systému EduPage

Pokud byste v systému EduPage potřebovali pomoc nebo poradit, tak v horním menu v pravé straně obrazovky najdete nápovědu pod symbolem otazníku. Tam jsou krátká instruktážní videa o nejzákladnějších činnostech, prezentace o tom, co vše systém umí, podrobný online návod a také kontaktní formulář pro návrhy a připomínky.

Mobilní aplikace EduPage

Majitelé chytrého mobilu se systémem Android nebo Apple si mohou v Google Play nebo Apple Store stáhnout aplikaci EduPage (zelený čtverec s E). Po nastavení přihlašovacích parametrů (jsou stejné jako při použití internetového prohlížeče) získají přístup do EduPage přes aplikaci v chytrém mobilu, takže není třeba k tomu používat webové rozhraní počítače nebo notebooku. Aplikace sice neobsahuje všechny moduly jako internetová stránka (zssion.edupage.org), ale ovládání je pohodlnější. Rodičům takto chodí zprávy o dětech, mohou vidět jejich rozvrh včetně suplování, známky, úkoly, písemky, platby, třídní knihu, docházku s možností omlouvat dítě, probrané učivo, přihlašování na akce, jídelníček s možností objednávky jídel atd.

Přepínání mezi dětmi

Máte-li jako rodič v naší škole více dětí, můžete mezi nimi jednoduše přepínat, a to tak, že najedete vpravo nahoře na svoje jméno a vyberete dítě, na které se chcete podívat (např. známky, rozvrh, jídelníček, zprávy…).

Čipový systém

Všichni žáci naší školy dostávají plastové čipy (ve tvaru přívěsku). Žáci na budově Mandysova si čip nechávají ve škole ve třídní krabičce ve výdejně obědů, žáci na budově Kleinerových si čip nosí s sebou a jsou si za ně zodpovědní. Čip každého žáka má jedinečný kód, sloužící k jeho identifikaci (výdej obědů, příchod do školy…). Při ztrátě čipu vydáme žákovi nový čip s jiným kódem, za který vyúčtujeme poplatek 50 Kč. Při ukončení docházky na naší škole se též čipy odevzdávají oproti vrácenému poplatku 50 Kč.

Pomocí nich si při výdeji obědů u okénka s paní kuchařkou “odpípnou” jejich odběr. Žák přijde k okénku a přiloží čip na čtečku. Na displeji u paní kuchařky se zobrazí žákovo jméno a menu, které má na ten den objednané. Rodičům se také v systému zobrazí, že jejich dítě si odebralo oběd.

Čipy lze též používat ve funkci “elektronického vrátného”, tj. při registraci příchodu a odchodu do/ze školy a otevírání vchodových dveří. Žák přijde ke dveřím a přiloží čip na čtečku. Dveře se otevřou. Současně se v systému objeví čas, kdy žák vstoupil do školy. Čas vidí rodič, který podle toho pozná, že už má dítě ve škole a kdy vstoupilo. To samé se zobrazí i v třídní knize, takže učitelé už nemusí sledovat a zapisovat případné absence. Při odchodu ze školy si žák opět “odpípne” a v systému se zobrazí čas odchodu. (Týká se to i odchodu a příchodu během dne, např. k lékaři.) Časy se zobrazí i v aplikaci, kterou si nainstalujete do svého chytrého mobilního telefonu.

Objednávání obědů

V levém menu klepnete na záložku Komunikace a zvolíte položku Školní jídelna. Uvidíte jídelníček na aktuální týden, kde mezi týdny můžete listovat pomocí šipek. V jídelníčku vidíte menu na jednotlivé dny, alergeny a hlavně sloupce, kde můžete jak objednávat jídla (nahlašovat/odhlašovat/měnit menu, vždy do 8:00 h předcházejícího pracovního dne). Jsou na výběr většinou dvě menu (1, 2). Po odebrání jídel je potom můžete i zpětně hodnotit (týden nazpět, hodnotí se kvalita a množství). Nejpozději ve čtvrtek předchozího týdne je do systému nahrán jídelníček na nový týden včetně pondělí po tomto týdnu.

Přihlašování studijního zaměření a tělocviku (6.-9. třída)

V levém menu klepnete na záložku Komunikace a zvolíte položku Přihlašování. Přihlášky na studijní zaměření se otevírají v pátek v poledne předchozího týdne a uzavírají se v úterý v 20:00 hodin. Děti mají možnost přihlásit se na ně jak doma, tak i ve škole – například přes počítač, který je k tomu určený. Podobným způsobem je organizována výuka tělesné výchovy, kdy se žáci přihlašují na aktivitu na 14 dnů, tj. na dva po sobě jdoucí tělocviky.

Ochrana přihlašovacích údajů

Prosíme rodiče o součinnost v užívání systému EduPage. Pro přihlašování do systému EduPage všichni, Vy jako rodiče i Vaše děti, tedy každá osoba, získáte osobní přihlašovací údaje. Přihlášení pod Vaším jménem a Vaše podpisy jsou pro nás závazné, proto předpokládáme, že své údaje dětem nesdělíte. Veškeré podpisy (či podpisy známek), pokud jste o to požádáni, byste tedy měli činit pouze Vy. Děti mají své vlastní přihlašovací údaje s odlišnými právy, které jim slouží pro sledování doporučených domácích úkolů, termínů písemných testů, přihlašování a zpráv ohledně akcí, změn v rozvrhu apod.

Pokud by se stalo, že děti získají Vaše přístupové údaje (hesla) do EduPage, prosíme, abyste si je změnili a používali je výhradně Vy. (Upozorňujeme, že v internetových prohlížečích je možnost uložení hesla. Využíváte-li ji, dítě se na Vás snadno přihlásí, či dokonce heslo získá. Doporučujeme uložení hesla zrušit.) Pokud by děti zapomněly své původní heslo, třídní učitel mu ho může opětovně sdělit, pokud si ho již změnily a nepamatují si ho, vygenerujeme na požádání nové.

Výše zmíněnými opatřeními bychom rádi docílili toho, aby nám systém EduPage sloužil k důvěryhodné komunikaci mezi učiteli, rodiči a žáky. Chceme tak vyloučit možnost záměny odesílatelů a zneužívání systému.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.