Školní klub

Školní klub pro žáky 5. – 9. třídy je prostorem pro nevšední školní zážitky, hry, soutěže, turnaje a výtvarné či jiné projekty. Pomáhá rozvíjet vztahy mezi dětmi ve třídě i napříč celou školou. Školáci v čase klubu mohou navštěvovat i nabízenou zájmovou činnost či badatelské a ICT dílny.

Jedním z důležitých cílů školního klubu je podívat se zblízka na probíraná školní témata a více je „vtáhnout“ do probíraného učiva, zároveň je ale klub sestaven tak, aby odpovídal aktivnímu odpočinku uprostřed učebního dne či po jeho skončení. Dalším z cílů je dostávat se k dětem blíž než je možné v běžné výuce a zjistit jejich potřeby, zájmy, myšlenky a efektivně na ně reagovat. Chceme vytvořit dětem prostor pro vyjádření svých názorů a postojů.

Kromě společných velkých soutěží a turnajů probíhá práce s dětmi co možná nejvíce individuálně nebo v menších skupinách.

Děti mají také možnost samostatně nebo pod dohledem využívat školního hřiště, které disponuje trampolínou, basketbalovým košem, minigolfem a fotbalovým hřištěm s umělým povrchem. Zbudovaný je zde i zahradní altán s přilehlým minijezírkem. Ve škole je k dispozici pingpongový stůl, X-box, minigolf a společenské a deskové hry.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.