Školné

Školné pro nové žáky ve školním roce 2024/2025 činí 45 tisíc Kč. Byť se jedná o jednorázovou částku na celý školní rok, umožňujeme ji hradit ve splátkách (např. měsíčních) dle dohody. Uvědomujeme si, že výše školného může být pro některé rodiny částkou, jež přesahuje jejich aktuální možnosti. Žel vzhledem k systému financování škol v ČR, kdy ty soukromé dostávají příspěvek na žáka výrazně menší než ty tzv. státní a narozdíl od nich hradí „ze svého“ náklady na investice do školních prostor, jejich údržbu a vybavení apod., je školné nezbytnou součástí příjmů soukromých škol, aby jejich činost byla udržitelná. Ovšem od počátku činnosti Sion škol je naším nastavením, že nechceme, aby finanční důvody komukoli bránily ve studiu na našich školách. S ohledem na to škola poskytuje těm, kteří to potřebují, pomoc ve formě bezúročných půjček na školné, které je možno splácet i po ukončení studia.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.