Poprvé v naší škole 1.-4. třída (Námořníci) – budova Mandysova

Metoda stanovišť

Děti dostávají na celý den zadané úkoly, na kterých pracují v libovolném pořadí a podle svého tempa. Tento způsob děti opět učí samostatnosti, organizaci práce, rozhodování a schopnosti rozložit své síly v určeném časovém úseku.

Domácí úkoly

Domácí úkoly zadáváme dětem vždy na týden (od pondělí do pondělí). Můžete si tak učení rozložit do celého týdne, podle vašich plánů a časových možností (kroužky, sport atd. ). Zastáváme názor, že hlavní zodpovědnost za přípravu dítěte na vyučovaní mají rodiče, a proto je jejich plnění pouze doporučené. Učitelé rodičům poskytují potřebné materiály (úkoly) k procvičování, je však jenom na dětech a rodičích, jaký zaujmou postoj k jejich plnění.

Denní hodnocení

Hodnotíme v něm nejen výsledky, ale i přístup k učení a snahu dětí. Je zaměřeno motivačně a souvisí se školním programem.

Týdenní karty

Karty týdenního hodnocení pomáhají formovat především hodnotovou oblast ve třídě a vypovídají spíše o přístupu k práci, hodnotách a vztazích k pedagogům i spolužákům. Svým charakterem pravidelné krátkodobé zpětné vazby vytvářejí prostor pro spolupráci s rodiči a další motivaci dětí.

Průběžné hodnocení

Dále děti dostávají průběžná hodnocení, která podávají obrázek o tom, co se za uplynulé období zvládly naučit a jak si vedly v jednotlivých oblastech probíraného učiva (1x za 2 měsíce).

Vysvědčení

Vysvědčení dostávají školáci slovní, kde se zaměřujeme na zvládnutí učiva, aktivitu a osobnost žáka. Vysvědčení je doplněno pololetním hodnocením vycházejícím z průběžných zpráv.

Školní družina

Důležitou součástí školy je i odpolední družina, která je zdarma, a kde děti každý den čeká zajímavý program, spousta hraček a her. Družina je pro nás víc než hlídání dětí. Někdy je tu i prostor pro rozvíjení toho, co se děti právě ve škole učí a zažívají to formou různých her a projektů. Družina přirozeně navazuje v přístupu k dětem i v hodnotách na dopolední vyučování. Více informací se dozvíte zde.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.